W

Wady budowy drewna
Wady drewna
Wady kształtu drewna
Wałowanie
Wapniak
Wariant uwilgotnienia typu siedliskowego lasu
Warstwowość zbiorowiska roślinnego
Wartość opałowa drewna
Wartość systematyczna grupy gatunków roślin
Wartość użytkowa nasion
Warunki przechowywania nasion drzew iglastych
Warunki przechowywania nasion drzew liściastych
Warunki przechowywania nasion krzewów leśnych
Wawrzynek główkowy
Wawrzynek wilczełyko
Wiąz - Ulmus
Wiąz - charakterystyka hodowlana
Wiąz górski
Wiąz polny
Wiąz polny odm. korkowa
Wiąz szypułkowy
Wiązowate - Ulmaceae
Wiązowiec - Celtis
Wiązowiec zachodni
Wiciokrzew pomorski
Wiciokrzew przewiercień
Wiek drzewostanu
Wielordzenność drewna
Wierność fitosocjologiczna zbiorowiska roślinnego
Wierzba - charakterystyka hodowlana
Wierzba - Salix
Wierzba biała
Wierzba biała odm. płacząca
Wierzba biała odm. złocista
Wierzba iwa
Wierzba krucha
Wierzba ostrolistna
Wierzba piaskowa
Wierzba pięciopręcikowa
Wierzba purpurowa
Wierzba rokita
Wierzba siwa
Wierzba szara
Wierzba trójpręcikowa
Wierzba uszata
Wierzba wawrzynkowa
Wierzba wawrzynkowa odm. pomorska
Wierzba wiciowa
Wierzba wykrojona
Wierzba zielna
Wierzba żyłkowana
Wierzbowate - Salicaceae
Więdnięcie rośliny
Więźba
Wilgotność drewna
Wilgotność nasion podczas przechowywania
Wilgotność powietrza suszącego nasiona
Winobluszcz - Parthenocissus
Wiśnia karłowata
Wiśnia kwaśna
Wiśnia pospolita
Wiśnia wonna
Właściwości buforowe gleb
Właściwość drewna w stosunku do gazów
Właściwość drewna w stosunku do światła i promieni Roentgena
Włókna drzewne
Włókowanie
Woda glebowa
Woskownica europejska
Wpływ doboru naturalnego na jakość drzew
Wpływ doboru naturalnego na wzmożenie odporności drzew
Wpływ doboru naturalnego na wzrost drzew
Wrzos pospolity
Wrzosiec bagienny
Wrzosowate - Ericaceae
Współczesne kierunki badawcze zbiorowisk roślinnych
Współczynniki zamienne dla drewna mierzonego w stosach
Wstępne oczyszczanie owoców i nasion na miejscu zbioru
Wybór powierzchni plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawy nasiennej
Wydzieliny rośliny
Wyhodowanie podkładek do szczepień
Wyjmowanie materiału sadzeniowego
Wyjmowanie nasion z chłodni
Wykonanie szczepień drzew leśnych
Wykorzystanie nasion z plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych
Wykorzystywanie doboru naturalnego
Wyłuszczanie cieplne nasion
Wyłuszczanie mechaniczne nasion
Wyłuszczanie nasion drzew iglastych
Wyłuszczarnia nasion
Wymagania świetlne ważniejszych gatunków drzew leśnych
Wyróżniki systemów - metody pozyskiwania drewna
Wysiew nasion na podłożach
Wytrzymałość drewna na ściskanie
Wytrzymałość drewna na zginanie statyczne
Wytrzymałość drewna na zmęczenie
Wyżynny jodłowy bór mieszany
Względna odporność drzew na tlenki azotu
w.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/21 17:56 (edycja zewnętrzna)