Względna odporność drzew na tlenki azotu (Greszta 1987)

Grupy
Gatunki względnie odporne
I
Gatunki średnio wrażliwe
II
Gatunki wrażliwe
III
Fagus sylvatica Abies alba Betula verrucosa
Picea glauca Acer platanoides Carpinus betulus
Pinus montana Picea abies Fagus sylvatica var. atropurpurea
Pinus nigra Picea pungens Larix decidua
Quercus robur Larix leptolepis
Robinia pseudoacacia Malus sp.
Taxus baccata Pyrus communis
Tilia cordata Tilia sp.
Ulmus glabra Tilia platyphyllos

Źródło: Jaworski A. „Charakterystyka hodowlana drzew leśnych” Kraków 1995

w/wzgledna-odpornosc-drzew-na-tlenki-azotu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)