B

Badanie czynników siedliskowych w zbiorowiskach roślinnych
Bagienne lasy i zarośla olszowe
Bagno pospolite
Baldach
Baldachogrono
Barwa drewna
Barwa gleby
Barwinek pospolity
Bazy nasienne
Bażyna czarna
Bażyna obupłciowa
Berberys - Berberis
Berberys pospolity
Berberysowate - Berberidaceae
Bez - Sambucus
Bez czarny
Bez koralowy
Bezpłodność świerka
Biała jednolita zgnilizna saprofityczna bielu iglastych
Biel
Bieżący przyrost miąższości
Biochora
Bitterlich Walter
Blaszka liściowa
Bluszcz pospolity
Borealna świerczyna na torfie
Borówka - Vaccinium
Borówka bagienna
Borówka brusznica
Borówka czarna
Bory górskie
Bory mieszane dębowo sosnowe
Bory mieszane górskie
Bory sosnowe
Bory świerkowe i jodłowe
Botanika leśna
Bożodrzew gruczołkowaty
Bór bagienny - Bb
Bór górski bagienny BGb
Bór górski świeży BGśw
Bór górski wilgotny BGw
Bór mieszany bagienny - BMb
Bór mieszany górski bagienny - BMGb
Bór mieszany górski świeży - BMGśw
Bór mieszany górski wilgotny - BMGw
Bór mieszany regla dolnego
Bór mieszany świeży - BMśw
Bór mieszany wilgotny - BMw
Bór mieszany wysokogórski - BMWG
Bór mieszany wyżynny świeży - BMwyżśw
Bór mieszany wyżynny wilgotny - BMwyżw
Bór suchy - Bs
Bór świeży - Bśw
Bór wilgotny - Bw
Bór wysokogórski - BWG
Bór wysokogórski bagienny BWGb
Bór wysokogórski świeży BWGśw
Bór wysokogórski wilgotny BWGw
Brewka
Brezylkowate - Caesalpiniaceae
Bronowanie
Brunatna pleśń śniegowa
Brunatnica drewna
Brunatnienie drewna sosny
Brunatnienie igieł świerka
Brunatnienie liści kasztanowca
Brunatnienie łusek żywotnika
Brzeg drzewostanu
Brzostownica japońska
Brzoza - Betula
Brzoza brodawkowata
Brzoza brodawkowata - charakterystyka hodowlana
Brzoza brodawkowata - nasiona
Brzoza czarna
Brzoza karłowata
Brzoza karpacka
Brzoza niska
Brzoza ojcowska
Brzoza omszona
Brzoza omszona - charakterystyka hodowlana
Brzoza omszona - nasiona
Brzoza papierowa
Brzozowate - Betulaceae
Buchtowanie
Buchtowisko
Budowa i skład chemiczny drewna
Budowa pionowa drzewostanu
Budowa zbiorowiska roślinnego
Buk - Fagus
Buk południowy
Buk pospolity
Buk pospolity - charakterystyka hodowlana
Buk pospolity - nasiona
Bukowate - Fagaceae
b.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:31 (edycja zewnętrzna)