Biochora

Każde zbiorowisko roślinne (fitocenoza) zajmuje określoną przestrzeń — biochorę, w obrębie której panują specyficzne warunki edaficzne (glebowe) i klimatyczne.

Warunki te nie są identyczne w obrębie całej biochory. Przedstawiają one pewien układ zmienny w przestrzeni i czasie. Zarówno gleba, jak i klimat wykazują wyraźne różnice na różnych głębokościach w tym samym profilu i na różnych wysokościach nad powierzchnią gruntu. Właściwości te zmieniają się w różnych porach roku, a niektóre z nich ulegają zmianom nawet w ciągu doby.

b/biochora.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)