Badanie czynników siedliskowych i przejawów życiowych roślin w zbiorowiskach roślinnych

Dobrze wykonane zdjęcie fitosocjologiczne daje nam obraz składu florystycznego i budowy danego płatu roślinności. Natomiast właściwości siedliska, niezbędne do poznania i zrozumienia zbiorowisk roślinnych, w zdjęciu przeprowadzonym w terenie są zbyt pobieżnie potraktowane. Dokładne ich zbadanie wymaga specjalnej aparatury i skomplikowanych metod, co może być dokonane tylko w laboratorium.

W celu zbadania czynników glebowych, z każdej warstwy wyróżnionej w profilu glebowym pobieramy odpowiednie próbki gleby, w których później określamy skład mechaniczny gleby, jej kwasowość czynną i hydrolityczną, zawartość poszczególnych pierwiastków i soli mineralnych, zawartość próchnicy, kompleks sorpcyjny itd.

Badania czynników glebowych są bardzo mozolne, wymagają dużego nakładu pracy i odpowiedniego przygotowania naukowego. Metodyka ich badań nie wchodzi w zakres socjologii roślin, lecz gleboznawstwa.

W celu poznania mikroklimatu siedliskowego, a zwłaszcza fitoklimatu, w wytworzeniu którego biorą udział same zbiorowiska roślinne, niezbędne są systematyczne spostrzeżenia meteorologiczne, dotyczące dłuższego czasu. Tego rodzaju badania mogą być prowadzone jedynie na stałych i odpowiednio urządzonych terenowych stacjach mikroklimatycznych. W terenie mogą być prowadzone tylko pomiary krótkoseryjne, wykonywane tzw. metodą patrolową. Obecnie coraz częściej prowadzi się stałe badania mikroklimatyczne w zespołach roślinnych, m.in. także w Polsce (Białowieża, Rogów).

Znajomość czynników siedliskowych stanowi podbudowę do poznania reakcji poszczególnych składników zbiorowiska na określone warunki przebiegu ich funkcji i przejawów życiowych (np. transpiracji i bilansu wodnego), asymilacji, pobierania składników mineralnych, produkcji masy roślinnej, rozmnażania się, wzajemnego oddziaływania roślin jednych na drugie. Mimo że tego rodzaju badania są dopiero w początkowej fazie w wielu krajach na świecie, to jednak wiemy już dziś, że mogą się one kształtować dla tego samego gatunku rozmaicie w różnych zespołach.

b/badanie-czynnikow-siedliskowych-w-zbiorowiskach-roslinnych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)