Bór wysokogórski świeży BWGśw

Tworzy piętro regla górnego. Siedliska pod nieznacznym wpływem wód opadowostokowych, szybko odprowadzanych w dół po stoku lub wyraźnym wpływem, stale optymalnie uwilgotnione ze słabymi oznakami opadowo-stokowego oglejenia. Drzewostan karłowaty, tworzy nisko ugałęziony świerk.

Bór wysokogórski świeży BWGśw
Piętro klimatyczne Regiel górny
Położenie wierzchowiny i górna część południowych stoków wierzchowiny i górne partie stoków o różnych ekspozycjach
Rodzaj gleby - gliniasta zwietrzelina skał magmowych, metamorficznych i osadowych: granitów, gnejsów, łupków krystalicznych, zlepieńców i piaskowców odpornych na wietrzenie, lokalnie margli, wapieni, dolomitów;
- gliniasta zwietrzelina skał magmowych, metamorficznych i osadowych z serią glebopokryw stokowych;
- osuwiska i koluwia osuwiskowe piaszczysto-gliniaste na podłożu skalnym.
Typ, podtyp próchnicy tangelmor, mor świeży
Typ i podtyp gleby RNw – ranker właściwy
RNb – ranker bielicowy
RNbt – ranker butwinowy
Bw – bielicowa właściwa
odmiana głęboko gruntowoglejowa gleb:
RNw – ranker właściwy
RNbgg – ranker bielicowy
RNbtgg – ranker butwinowy
Bw – bielicowa właściwa
Wariant uwilgotnienia BWGśw1 BWGśw2
b/bor-wysokogorski-swiezy-bwgsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)