Brzoza niska

Betula humilis SCHRANK — brzoza niska

Krzew wysokości do 2 m o prostych gałęziach, czarnobrązowej korze; młode gałązki owłosione i okryte żywicznymi gruczołkami.Liście jajowate lub eliptyczne, nierówno piłkowano-ząbkowane, 1,5—3 cm długości; obie strony liści nagie, nerwów 4—5 par.

Brzoza niska jest gatunkiem borealno-europejskim występującym od północno-wschodniej części b. RFN do wschodniej Syberii i Mongolii. W Europie Środkowej istnieje jej kilka odrębnych stanowisk, głównie w górach. W Polsce jest reliktem późnoglacjalnym i ma południową granicę swego zasięgu. Występuje głównie na Pomorzu i na Lubelszczyźnie na torfowiskach niskich i przejściowych, zwłaszcza silnie podtopionych.

Objęta ochroną całkowitą.

b/brzoza-niska.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)