Bór mieszany wysokogórski - BMWG

Występuje sporadycznie w reglu górnym – na piaskowcach zawierających węglan wapnia, na zasobnych łupkach ilastych, a także na skałach węglanowych. Siedliska pod silnym wpływem wody opadowo-stokowej, szybko odprowadzonej w dół stoków. Wierzchowiny i górne części południowych stoków mogą być okresowo przesuszone. Siedliska te znajdują się w strefie lasów ochronnych.

Bór mieszany wysokogórski BMWG
Piętro klimatyczne Regiel górny
Położenie Wierzchowiny i górne partie stoków
Rodzaj gleby Skały węglanowe:
- zwietrzelina gliniasta, pyłowa i ilasta margli, wapieni, dolomitów.
Skały fliszowe zawierające CaCO3:
- zwietrzelina gliniasta, pyłowa, rzadziej ilasta łupków lub piaskowców i zlepieńców zawierających CaCO3.
Typ, podtyp próchnicy moder-mor świeży lub suchy, tangelmor moder-mor świeży, tangelmor
Typ i podtyp gleby Rbt – tangel rędzina
Rp – rędzina próchniczna
Rir – rędzina inicjalna
RDw – rdzawa właściwa
b/bor-mieszany-wysokogorski-bmwg.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)