Brezylkowate

RODZINA CAESALPINIACEAE — BREZYLKOWATE

Należą tu drzewa i krzewy (rzadko rośliny zielne), o liściach zwykle pojedynczych, pierzastych lub podwójniepierzastych.

Kwiaty o budowie przejściowej od promienistej do grzbiecistej, z wstępującym rozmieszczeniem płatków korony. Korona 5-płatkowa, pręcików najczęściej 10, słupek z 1 owocolistka; owocem jest strąk.

Występują przeważnie w obszarach o klimacie gorącym.

W Europie w krajach śródziemnomorskich spotykane są głównie 2 gatunki; Ceratonia siliqua (chleb świętojański) z jadalnymi owocami i Cercis siliquastrum (judaszowiec południowy) — który może być u nas uprawiany jako krzew ozdobny.

Z gatunków amerykańskich częściej spotyka się przedstawicieli z rodzajów Gleditschia (iglicznia) i Gymnocladus (kłęk). W rodzimej florze Polski brak tej rodziny.

b/brezylkowate-caesalpiniaceae.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)