Bór górski wilgotny - BGw

Siedliska pod silnym wpływem wody gruntowej, glebowo-opadowej i stokowej. Występują na płaskich wierzchowinach, w zagłębieniach, gdzie zatrzymują się wody opadowe i stokowe nie mające dróg szybkiego odpływu. Gleby płytkie, szkieletowe z opadowym lub gruntowym oglejeniem.

Bór górski wilgotny BGw
Piętro klimatyczne Regiel dolny wysoki
Położenie Spłaszczenia i wierzchowiny, kotlinki w niszach osuwiskowych i zagłębienia stoku
Rodzaj gleby - zwietrzelina kwaśnych skał magmowych, okruchowych i metamorficznych: granitów, gnejsów, łupków krystalicznych, piaskowców i zlepieńców bezwęglanowych (w krainie VIII m.in. warstw istebniańskich, czarnorzeckich, cieżkowickich, rzadziej magurskich i godulskich) z serią glebopokryw stokowych;
- osuwiska i koluwia osuwiskowe piaszczysto-gliniaste na podłożu skalnym.
Typ, podtyp próchnicy mor wilgotny
Typ i podtyp gleby Bgts – glejo-bielicowa torfiasta
Bgw – glejo-bielicowa wlasciwa
Bgms – glejo-bielicowa murszasta
Gts – gruntowoglejowa torfiasta
Gt – gruntowoglejowa torfowa
Blgw – glejo-bielica właściwa
b/bor-gorski-wilgotny-bgw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)