Bór górski bagienny - BGb

Występuje w miejscach trwałego gromadzenia się wód opadowych i sokowych, gdzie dochodzi do zabagnienia terenu, często są to obrzeża torfowisk górskich. Gleby wytworzone z torfowiska wysokiego, występującego bezpośrednio na skale. Warstwa torfu może mieć nawet kilka metrów miąższości. Drzewostan świerkowy IV-V bonitacji z domieszką brzozy omszonej i kosodrzewiny oraz sosny błotnej. Siedliska te najczęściej spotykane są w Sudetach.

Bór górski bagienny BGb
Piętro klimatyczne Regiel dolny wysoki
Położenie zabagnione spłaszczenia lub wklęśniecia stoków, zwykle ocienione i chłodne stoki północne
Rodzaj gleby - torf wysoki na zwietrzelinie kwaśnych skał magmowych, okruchowych i metamorficznych: granitów, gnejsów, lupków krystalicznych, piaskowców i łupków bezwęglanowych oraz w VII krainie - paragnejsów Gór Sowich;
- torf wysoki na osuwiskach i koluwiach osuwiskowych.
Typ, podtyp próchnicy torfowa torfowisk wysokich, mor mokry torfiasty
Typ i podtyp gleby Tw – torfowa torfowiska wysokiego, odm. płytka
b/bor-gorski-bagienny-bgb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)