Bór wysokogórski wilgotny - BWGw

Występuje wśród siedlisk BWGśw zajmując na wierzchowinach lub tarasowatych spłaszczeniach stoków miejsca wilgotne, niezabagnione, gdzie zatrzymują się wody opadowe i stokowe.

Bór wysokogórski wilgotny - BWGw
Piętro klimatyczne Regiel górny
Położenie Płaskie wierzchowiny, zrównania i załamania stokowe, miejsca wysiękowe, częściej na stokach północnych
Rodzaj gleby - zwietrzelina gliniasta, często o uziarnieniu gliny ciężkiej lub pyłu, skał magmowych, okruchowych i metamorficznych: granitów, gnejsów, łupków krystalicznych, piaskowców i łupków odpornych na wietrzenie (w VIII krainie najczęściej magurskich) z serią glebopokryw stokowych;
- osuwiska i koluwia osuwiskowe gliniaste, rzadziej piaszczystogliniaste na podłożu skalnym.
Typ, podtyp próchnicy tangelmor
Typ i podtyp gleby Bgw – glejo-bielicowa właściwa
Bgms – glejo-bielicowa murszasta
Bgts – glejo-bielicowa torfiasta
Blgw – glejo-bielica właściwa
Gts – gruntowoglejowa torfiasta
Gt – gruntowoglejowa torfowa
b/bor-wysokogorski-wilgotny-bwgw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)