Bór mieszany górski świeży BMGśw

Bór mieszany górski świeży BMGśw
Piętro klimatyczne Regiel dolny niski Regiel dolny wysoki
Położenie do ok. 900 m n.p.m. w Beskidach i Sudetach, do ok. 1000 m n.p.m. w Tatrach od ok. 900 do ok. 1100 m n.p.m. w Beskidach i Sudetach, w Tatrach 1000 do 1200 m n.p.m. Stoki o różnych ekspozycjach, wierzchowiny, garby
Rodzaj gleby - zwietrzelina kwaśnych skał magmowych i metamorficznych - granitów, gnejsów, łupków krystalicznych oraz okruchowych
- piaskowców, zlepieców i łupków bezwęglanowych (w VIII krainie najczęściej warstw magurskich, istebniańskich, godulskich, lub utworów fliszowych zawierających węglany, lecz odgórnie odwapnionych i zakwaszonych) z serią glebopokryw stokowych
- osuwiska i koluwia osuwiskowe na podłożu skalnym
Typ, podtyp próchnicy moder-mor świeży
Typ i podtyp gleby Bw – bielicowa właściwa
Blw – bielica właściwa
RNw – ranker właściwy
RNb – ranker bielicowy
RDb – rdzawa bielicowa (rzadko)
Bw – bielicowa właściwa
RNw – ranker właściwy
RNb – ranker bielicowy
RDb – rdzawa bielicowa (rzadko)
RDw – rdzawa właściwa (rzadko)

Gatunki runa różnicujące BMGśw od BGśw:

  • starzec Fuchsa - Senecio Fuchsii;
  • trzcinnik leśny - Calamagrostis arundinacea;
  • jastrzębiec leśny - Hieracium murorum;
  • sałatnik leśny - Mycelis muralis;
  • podrzeń żebrowiec - Blechnum spicant,
  • nerecznica krótkoostna - Dryopteris carthusiana (D. spinulosa);
  • wietlica samicza - Athyrium filix-femina.

Typy lasu

  • ŚWIERKOWY - Św III (II-III) bon.; Dom.- Jd, Bk.
  • BUKOWO-ŚWIERKOWY, ŚWIERKOWO-BUKOWY - Św II-III bon., Bk III-IV bon.; Dom.- Jw, Jd.
  • ŚWIERKOWO-JODŁOWY, JODŁOWO-ŚWIERKOWY - Jd II - III bon., Św I-II bon.; Dom.- Bk, Brz, Jw, na stokach południowych także So i Md.
b/bor-mieszany-gorski-swiezy-bmgsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)