Brzoza omszona

BRZOZA OMSZONABetula pubescens Ehrh.

Wymagania siedliskowe

Klimat

Brzoza omszona ma jeszcze mniejsze wymagania klimatyczne niż brzoza brodawkowata (Materiały ETH).

Światło

Znosi niewielkie ocienienie i utrzymuje się nawet pod okapem drzewostanu złożonego z drzew innych gatunków, jeżeli nie tworzą one zbyt dużego zwarcia (Zarzycki 1979). Podobnie jak np. dąb szypułkowy i jesion, najlepiej rośnie jednak w pełnym świetle.

Temperatura

Brzoza omszona

Jest mniej wymagająca od brzozy brodawkowatej pod względem ciepła, należy do gatunków mrozoodpornych.

Wilgotność

Wymaga trochę większej wilgotności powietrza niż brzoza brodawkowata, nie występuje na terenach o suchym powietrzu (Materiały ETH).

Gleba

Gatunek ten rośnie zazwyczaj na glebach torfowych i mineralno-torfowych, umiarkowanie ubogich. Znosi dobrze podtapianie (m.in. dzięki przestworom powietrznym w zewnętrznej warstwie korzeni). Najlepszy wzrost wykazuje jednak na siedliskach nie zabagnionych. Pod względem troficznym ma wymagania zbliżone do brzozy brodawkowatej, lecz nie rośnie na glebach suchych, gdzie brzoza brodawkowata jeszcze wzrasta(Zarzycki 1979).

Siedliskowe typy lasy

Rośnie ona przeważnie na takich samych siedliskach jak olsza czarna (patrz też brzoza brodawkowata).

Zagrożenia abiotyczne

Wrażliwość na zanieczyszczenia przemysłowe

Mniejsza rola brzozy omszonej i jej rzadsze występowanie spowodowały, że badaniom i ocenie przydatności tego gatunku w strefach przemysłowych poświęcono mniej uwagi. W opracowaniu Akkermanna uznana została za gatunek wrażliwy (grupa II) na działanie SO2. Stopień uszkodzeń drzew w rejonach przemysłowych pozwala zaliczyć brzozę omszoną do gatunków odpornych i dlatego zalecana jest na wilgotniejsze siedliska (Greszta 1987).

Zamieranie

Na terenie naszego kraju obserwuje się zamieranie brzóz. Symptomy choroby to żółknięcie końców liści i ich przedwczesny opad, zamieranie gałęzi i redukcja koron. Są one powodowane różnymi czynnikami zależnie od sytuacji. Za główne przyczyny uznaje się: zaburzenie warunków wodnych, niedobór opadów i zabagnienie. Na terenach zabagnionych brzoza wypada na skutek utrudnionego oddychania korzeni (Oszako 1989).

Wzrost i produkcyjność oraz odnawianie

Patrz brzoza brodawkowata.


Źródło: Jaworski A. „Charakterystyka hodowlana drzew leśnych”, Kraków 1995

b/brzoza-omszona-charakterystyka-hodowlana.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)