Bory mieszane dębowo-sosnowe

Bory mieszane dębowo-sosnowe (zespoły związku Dicrano-Pinion, klasa Vaccinio-Piceetea)

Na terenie Polski do niedawna opisywano jeden zespół boru mieszanego pod nazwą Pino-Quercetum (Kozłowska 1925 em Matuszkiewicz et Polakowska 1955) — środkowopolski bór mieszany. Przeprowadzone nowe opracowanie naturalnych borów mieszanych wykazało występowanie na terenie Polski dwóch zespołów, zasadniczo wikaryzujących, lecz nie wykluczających się ściśle regionalnie.

b/bory-mieszane-debowo-sosnowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)