Subborealny bór mieszany (bór mieszany wysoki)

Subborealny bór mieszany (bór mieszany wysoki)Serratulo-Pinetum J.MAT.1981

Jest to zbiorowisko boru mieszanego sosnowo-świerkowo-dębowego o bogatym składzie florystycznym. Warstwa krzewów obficie wykształcona. W runie, podobnie jak w Querco-Pinetum, obok elementów borowych występują liczne gatunki z lasów liściastych.

Gatunki borowe to: borówka czarna (Vaccinium myrtillus) i brusznica (V. vitis-idaea), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), wrzos pospolity (Calluna vulgaris), kostrzewa owcza (Festuca ovina), trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea), orlica pospolita (Pteridium aquilinum), oraz występujące tu częściej niż w Querco-Pinetum kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), wężymord niski (Scorzonera humilis), pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum), nawłoć pospolita (Solidago virga-aurea), poziomka pospolita (Fragaria vesca), malina kamionka (Rubus saxatilis), przetacznik leśny (Veronica officinalis) i konwalia majowa (Convallaria majalis).

Gatunkami z lasów liściastych są: zawilec gajowy (Anemone nemorosa), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), fiołek Rivina (Viola riviniana) i fiołek leśny (V. reichenbachiana), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), perłówka zwisła (Melica nutans), turzyca palczasta (Carex digitata), przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys). Występują tu także prawnie chronione lilia złotogłów (Lilium martagon), orlik pospolity (Aquilegia wlgaris) i wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereuni).

Dużą grupę stanowią gatunki przechodzące ze świetlistej dąbrowy: dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia), sierpik barwierski (Serratula tinctoria), klinopodium pospolite = czyścica storzyszek (Clinopodium vulgare), turzyca pagórkowa (Carex montana), pięciornik biały (Potentilla alba), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum) i janowiec barwierski (Genista tinctoria).

Gatunkiem charakterystycznym zespołu jest gruszkówka (gruszyczka) jednostronna (Orthilia secunda = Pyrola secunda).

Zespół ten występuje w środkowo- i północno-wschodniej Polsce, mając centrum występowania w Europie Wschodniej; ku południowemu zachodowi nie występuje. W obszarze swego występowania jego fitocenozy kontaktują się z uboższym Querco-Pinetum. Na północnym wschodzie jest jedynym zespołem boru mieszanego. Występuje na glebach brunatnych kwaśnych lub skrytobielicowych.

s/subborealny-bor-mieszany.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)