Bory świerkowe i jodłowe

Bory świerkowe i jodłowe (zespoły związku Vaccinio-Piceion, klasa Vacdnio-Piceetea)

Do związku Vaccinio-Piceion w klasie Vaccinio-Piceetea należą głównie lasy w typie siedliskowym borów i borów mieszanych, utworzone przez jodłę i świerk lub przez jeden z tych gatunków.

Występują one w górach i na wyżynach południowej Polski, a także w północno-wschodniej części kraju. W obrębie ich występowania przeważnie spotyka się gleby gliniaste lub gliniasto-piaszczyste, często szkieletowe, o różnym stopniu zbielicowania, z próchnicą typu mor. W runie tych zespołów występują gatunki górskie i borealnogórskie.

Uwzględniając podział regionalno-piętrowy i siedliskowy można wyróżnić następujące zespoły:

  1. w grupie „niżowej”
  2. w grupie „górskiej”
b/bory-swierkowe-i-jodlowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)