Brzoza omszona - nasiona

Brzoza omszona Betula pubescens - nasiona

Dojrzewanie owocostanów

Szyszeczki zawierające liczne jednonasienne, bezbielmowe i uskrzydlone owoce - orzeszki, zwane powszechnie, choć niezbyt ściśle nasionami, dojrzewają później niż szyszeczki brzozy brodawkowatej, zwykle w sierpniu i wrześniu. Podczas rozpadania się szyszeczek uwalniają się łuski i orzeszki.

Nasiona są barwy żywobrązowej, mniejsze niż nasiona brzozy brodawkowatej węższe są również ich skrzydełka. Nasiona i łuski są roznoszone przez wiatr na znaczne nieraz odległości. Owocnia jest słabo przepuszczalna dla wody, dzięki czemu orzeszki mogą przez szereg miesięcy unosić się na jej powierzchni. Nasiona mogą więc być przenoszone nie tylko przez wiatr, ale i przez wodę.

Obradzanie nasion

Drzewa rosnące w odosobnieniu i dobrze naświetlone zaczynają obradzać nasiona w wieku około 15 lat, w zwarciu następuje to później. Brzoza omszona obradza nasiona podobnie obficie jak brzoza brodawkowata, jedno jej drzewo może więc wyprodukować miliony nasion w jednym tylko sezonie wegetacyjnym. Szyszeczki rozpadają się później niż szyszeczki brzozy brodawkowatej, bo jesienią lub zimą.

Betula pubescens. Cechy charakterystyczne nasion (orzeszków) i szyszeczek

Liczba orzeszków w 1 kg orzeszków czystych 8,3 mln
Liczba orzeszków czystych w 1 kg
orzeszków i łusek
1,6-9,3 mln
3,8 mln
Masa 1000 orzeszków 0,12 g
Masa nasion w 100 kg szyszeczek 15 kg
Masa 1 hl szyszeczek 7,7-10,3 kg

Informacje dotyczące nasion tego gatunku (zbiór, pozyskiwanie, transport, czyszczenie, przechowywanie, spoczynek, ocena nasion, wysiew w szkółce) nie odbiegają w niczym od danych dla brzozy brodawkowatej. To samo dotyczy zaliczania partii nasion do odpowiedniej klasy jakości.

Nasiona brzozy omszonej należą również do kategorii „orthodox”, można je więc przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w stanie podsuszonym, a podsuszać można je do bardzo nawet niskiego poziomu wilgotności. Spoczynek nasion brzozy omszonej ustępuje pod wpływem krótkotrwałego oddziaływania światła, nawet o niskiej intensywności. Dotyczy to światła z niebieskozielonego, a przede wszystkim z czerwonego wycinka widma światła słonecznego. Kilkugodzinne naświetlenie napęczniałych nasion sprawia, że nasiona brzozy omszonej mogą kiełkować w ciemności, do czego bez naświetlenia nie byłyby zdolne (Vaarama i Valanne 1970). Od nasion brzozy brodawkowatej różnią się i tym, że czas oddziaływania światła, przy jego niskiej intensywności, musi być kilkakrotnie dłuższy. Nasiona wysiane na świetle, tak jak to się dzieje w stacjach oceny nasion, w naturze lub w szkółce, otrzymują niezbędną dawkę światła niejako automatycznie, co im zapewnia prawidłowe kiełkowanie i wschody.

b/brzoza-omszona-nasiona.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)