Bór mieszany regla dolnego

Bór mieszany regla dolnegoGalio-Piceetum carpaticum J. MAT. 1976

Zespół występujący wyłącznie w Karpatach, na siedliskach żyźniejszych i zawierających w podłożu węglan wapnia.

W drzewostanie świerk i jodła z domieszką buka.

W runie przeważają gatunki borowe, jak: borówka czarna (Vaccinium myrtillus), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), listera sercowata (Listera cordata), śmiałek darniowy (Deschampsia flexuosa), gruszkówka (gruszyczka) jednostronna (Orthilia secunda = Pyrola secunda), ale z dużym udziałem gatunków z żyznych lasów liściastych, jak: gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), fiołek leśny (Viola reichenbachiana), turzyca palczasta (Carex digitata), zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum), wierzbownica górska (Epilobium montanum) oraz liczne paprocie, m.in.: narecznica samcza (Dryopteris filix-mas), narecznica krótkoostna (Dryopteris carthusiana) i wietlica samicza (Athyrium filix-femina).

Spotyka się tu również gatunki górskie: podbiałek alpejski (Homogyne alpina), goryczkę trojeściową (Gentiana asclepiadea), kosmatkę olbrzymią (Luzula syhatica), gajową (L. luzuloides = L. nemorosa) i żółtawą (L. luzulina = L. flavescens), narecznicę szerokolistną (Dryopteris dilatata), przytulię okrągłolistną (Galium rotundifolium), przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa) i inne.

Gatunkami charakterystycznymi dla Galio-Piceetum carpaticum są gruszycznik jednokwiatowy = gruszyczka jednokwiatowa (Moneses uniflora = Pyrola uniflora) i mech Mnium spinosum.

b/bor-mieszany-regla-dolnego.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)