Bór mieszany wyżynny świeży - BMwyżśw

Ubogie siedliska wyżynne - występują rzadko, małymi fragmentami.

Bór mieszany wyżynny świeży BMwyżśw
Położenie Wierzchowiny i górna część stoków Ciepłe i suche wierzchowiny oraz stoki południowe i dobrze naświetlone
Rodzaj gleby Skały nie zawierające CaCO3 lub niewielkie ilości węglanów w głębokich warstwach glebowych
- piaski wodnolodowcowe oraz piaski i gliny zwałowe z seriami stref przekształceń peryglacjalnych na piaskowcach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym
- zwietrzelina piaskowców i zlepieńców ze spoiwem krzemianowym lub ilastym z serią glebopokryw stokowych
Typ, podtyp próchnicy mor świeży mor suchy
Typ i podtyp gleby RDw – rdzawa właściwa
RDb – rdzawa bielicowa
Bw – bielicowa właściwa
RDw – rdzawa właściwa
RDb – rdzawa bielicowa
Wariant uwilgotnienia BMwyżśw1 BMwyżśw2

Gatunki runa różnicujące BMwyżśw od BMśw:

  • kosmatka gajowa - Luzula luzuloides (L. nemorosa);
  • fiołek leśny- Viola reichenbachiana (V. Sylvestris);
  • turzyca palczasta - Carex digitata;
  • żurawiec falistolistny - Atrichum undulatum (Catharinea undulata),
  • oraz w borach jodłowych: widłak jałowcowaty, jastrzębiec leśny, wietlica samicza, przytulia wiosenna, jeżyna gruczołowata.

Typy lasu

  1. BRZOZOWO-DĘBOWY, SOSNOWO-DĘBOWY - Dbb II-III bon. (So I-II bon.), Brzb; Dom.- Św, Bk, Dbs, (Jd, Md, Brz).
  2. SOSNOWO-JODŁOWY (kraina VI, VIII) - Jd III bon., So II-III bon.; Dom.- Św, Bk, Dbb.
b/bor-mieszany-wyzynny-swiezy-bmwyzsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)