Bór górski świeży - BGśw

Siedliska boru górskiego tworzą się w zasięgu chłodnego klimatu wysokiego regla dolnego. Znajdują się pod umiarkowanym lub wyraźnym wpływem wody glebowo-opadowej i stokowej. W wyższych pasmach górskich najczęściej występują nieciągłym pasem różnej szerokości, miejscami gdy zanikają, siedliska boru wysokogórskiego graniczą bezpośrednio z siedliskami boru mieszanego górskiego. W niższych pasmach zajmują wierzchowiny i chłodne północne stoki. Od siedlisk boru wysokogórskiego odróżnia je wyższa bonitacja świerka.

Bór górski świeży BGśw
Piętro klimatyczne Regiel dolny wysoki
Położenie często na granicy siedlisk BWG i BMG, oraz niżej w zagłębieniach terenu, ze spływem zimnych mas powietrza
Rodzaj gleby - zwietrzelina kwaśnych skał magmowych, okruchowych i metamorficznych: granitów, gnejsów, łupków krystalicznych, piaskowców i łupków bezwęglanowych (w VIII krainie: istebniańskich, ciężkowickich, czarnorzeckich, rzadziej magurskich i godulskich) z serią glebopokryw stokowych;
- osuwiska i koluwia osuwiskowe piaszczysto-gliniaste na podłożu skalnym.
Typ, podtyp próchnicy mor świeży
Typ i podtyp gleby Bw – bielicowa właściwa
RDbog – rdzawa bielicowa odm. opadowoglejowa
RNw – ranker właściwy (sporadycznie)
RNb – ranker bielicowy
b/bor-gorski-swiezy-bgsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)