Bory sosnowe

Bory sosnowe (zespoły związku Dicrano-Pinion, klasa Vaccinio-Piceetea)

Do związku Dicrano-Pinion w Polsce należy grupa naturalnych zespołów z panującą sosną pospolitą, tworzących dwie grupy: bory suche, świeże i wilgotne na piaszczystych glebach mineralnych oraz bory bagienne na glebach organogenicznych, przeważnie torfowych lub torfiastych.

Typowe bory sosnowe różnicują się na zespoły według dwóch głównych czynników: czynnika zmienności regionalnej, a więc stopnia kontynentalizmu, oraz czynnika zmienności siedliskowej, głównie wilgotności gleby.

b/bory-sosnowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)