Bór mieszany górski bagienny - BMG

Występuje wraz z siedliskami borów mieszanych górskich świeżych i wilgotnych Zajmuje, najczęściej na stokach północnych, zagłębienia terenowe, niecki, tarasy i inne miejsca, w których utrudniony jest przepływ wody opadowo-stokowej i dochodzi do zabagnienia terenu. Drzewostan świerkowy ok. IV bon. z udziałem brzozy omszonej.

Bór mieszany górski bagienny -BMG
Piętro klimatyczne Regiel dolny wysoki i niski
Położenie szerokie obniżenia dolinne, zabagnione spłaszczenia wierzchowin i stoków
Rodzaj gleby torf wysoki i przejściowy na zwietrzelinie:
- skał bezwęglanowych - granitów karbońskch, gnejsów prekambryjskich, paragnejsów Gór Sowich – VII kraina
- utworów fliszu podhalańskiego – VIII kraina
- trzeciorzędowych piaskowców I łupków magurskich I podmagurskich – VIII kraina
- kredowych piaskowców I łupków godulskich I istebniańskich – VIII kraina
Typ, podtyp próchnicy moder-mor mokry torfiasty lub murszowaty
Typ i podtyp gleby Tw,Tp – torfowa torfowiska wysokiego lub przejściowego

Gatunki runa różnicujące BMGb od BMGw - gatunki siedlisk bagiennych.

Typy lasu

  • ŚWIERKOWY - Św III-IV bon.; Dom. - Jd (pjd.).
b/bor-mieszany-gorski-bagienny-bmgb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)