Bór mieszany wyżynny wilgotny -BMwyżw

Występuje bardzo rzadko, zwykle razem z BMwyżśw, zajmując tereny w zasięgu wody stokowej lub niższe partie terenu z wodą gruntową w profilu glebowym.

Bór mieszany wyżynny wilgotny BMwyżw
Położenie Lokalne zagłębienia w wyższych częściach wzniesień
Rodzaj gleby Skały nie zawierające węglanów lub niewielkie ilości CaCO3 w głębokich warstwach glebowych
- piaski wodnolodowcowe oraz piaski i gliny zwałowe z seriami stref przekształceń peryglacjalnych na piaskowcach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym
- zwietrzelina piaskowców i zlepieńców ze spoiwem krzemianowym lub ilastym z serią glebopokryw stokowych
Typ, podtyp próchnicy mor wilgotny
Typ i podtyp gleby Bgw – glejo-bielicowa właściwa
Bgms – glejo-bielicowa murszasta
Bgts - glejo-bielicowa torfiasta
Blgw – glejo-bielica właściwa
Gt – gruntowoglejowa torfowa
Gts – gruntowoglejowa torfiasta

Gatunki runa różnicujące BMwyżw od BMwyżśw:

  • trzcinnik owłosiony - Calamagrostis villosa;
  • nerecznica szerokolistna - Dryopteris dilatata (D. austriaca);
  • torfowiec Girgensohna - Sphagnum girgensohnii;
  • gwiazdnica długolistna - Stellaria longifolia,
  • oraz trzęślica modra, tojeść pospolita, turzyca pospolita.

Typy lasu

  • ŚWIERKOWO-SOSNOWY (krainy V i VI) - So II.5 bon., Św; Dom.- Dbs, Brzb, Brzo (Bk, Jd).
  • DĘBOWO-SOSNOWY (Kraina VI) - So I-II bon., Dbs; Dom.- Brzb; Lip.- Gb, Os, Brzo.
  • JODŁOWY (kraina VI) - Jd II-III bon., Św; Dom.- So, Bk.
b/bor-mieszany-wyzynny-wilgotny-bmwyzw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)