Bór wysokogórski bagienny - BWGb

Siedliska pod bardzo silnym wpływem wody gruntowej i stokowo-opadowej. Zajmuje tereny zabagniane w miejscach gromadzenia się wód opadowych i stokowych, występuje zwykle na stokach ocienionych i nie nastawionych na działanie wiatru. Drzewostan tworzy karłowaty świerk oraz kosodrzewina.

Bór wysokogórski bagienny - BWGb
Piętro klimatyczne Regiel górny
Położenie Zabagnione zrównania grzbietowe lub załamania stoków; chłodne stoki północne lub stoki położone w zaciszu grzbietu głównego
Rodzaj gleby torf wysoki na zwietrzelinie kwaśnych skał magmowych, okruchowych i metamorficznych: granitów, gnejsów, łupków krystalicznych, piaskowców i łupków ze spoiwem krzemionkowym lub ilastym
Typ, podtyp próchnicy Torfowa torfowisk wysokich
Typ i podtyp gleby Tw – torfowa torfowiska wysokiego, odm. płytka i średnio głęboka (na podłożu skalnym)
b/bor-wysokogorski-bagienny-bwgb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)