Wyjmowanie nasion z chłodni

W przypadku nasion kategorii „orthodox” nie należy dopuszczać do możliwości ponownego wzrostu ich wilgotności po wyjęciu z pojemników i zetknięciu się z powietrzem zewnętrznym, bardziej wilgotnym. W takiej sytuacji może bowiem dojść do kondensacji pary wodnej na powierzchni zmrożonych nasion, jeżeli ich temperatura jest niższa od temperatury otoczenia. Z tego właśnie powodu w bankach genów opakowania małych próbek nasion są otwierane tylko raz, w momencie pobierania z nich nasion.

Usypywania nasion z większych pojemników należy dokonywać w komorze chłodniczej, co nasiona nadal przechowywane chroni w pewnym stopniu przed zbyt wielką zmianą składu gazowego powietrza w pojemniku, a odsypane nasiona przed zmianą poziomu uwodnienia. Wilgotność nasion wsypanych w chłodni do nowego opakowania nie wzrośnie, gdy zostanie ono natychmiast szczelnie zamknięte, podobnie jak zamknięte są pojemniki stale przechowywane w niskiej temperaturze.

Inna możliwość pobrania części nasion z pojemnika polega na tym, że nasiona pozostające w nim nadal zamknięte, przystosowuje się do temperatury cieplejszego otoczenia etapami. W tym celu umieszcza się pojemnik przejściowo w komorze z wyższą temperaturą pośrednią (np. 1-3°C). Do otwarcia pojemnika przystępuje się dopiero po wyrównaniu temperatury nasion z temperaturą pomieszczenia. Przejście z temperatury wyższej do niskiej powinno również przebiegać stopniowo - zazwyczaj wystarcza jedna doba przetrzymania pojemników z nasionami w temperaturze pośredniej (1-3°C). To stopniowanie temperatur jest tym ważniejsze, im niższa jest temperatura przechowywania. Z drugiej jednak strony nawet wtedy, gdy wpływ temperatury na wilgotność nasion jest pod kontrolą, jej zmiany w trakcie przechowywania nie są dla nasion nigdy zbyt korzystne.

w/wyjmowanie-nasion-z-chlodni.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)