Wilgotność drewna

Wilgotność drewna jest to stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna wyrażony w procentach.

W drzewnictwie w zasadzie operuje się pojęciem wilgotności bezwzględnej to jest stosunkiem masy wody zawartej w drewnie do masy drewna absolutnie suchego. Świeżo ścięte drewno zawiera wodę wolną, która wypełnia cewki i naczynia oraz wodę związaną (higroskopijną) wypełniającą przestrzenie międzymiceralne błony komórkowej. Górna granica chłonności błon komórkowych nosi nazwę punktu nasycenia włókien. Drewno o tej wilgotności zawiera maksimum wody związanej i nie zawiera wody wolnej. Wilgotność odpowiadająca punktowi nasycenia włókien, w zależności od gatunku zawiera się w granicach 23-31%.

Zawartość wody w drewnie drzew stojących na pniu ulega wahaniom w zależności od gatunku drzewa oraz pory roku. Największą wilgotność osiąga drewno w miesiącach zimowych, wyjątek stanowi brzoza, która wykazuje największą wilgotność w miesiącu maju. Wilgotność drewna drzew iglastych może w ciągu roku wynieść nawet 100-150% (średnio wynosi 80-100%), drewna miękkich gatunków liściastych zamyka się w granicach 70-110%, zaś twardych 55-80%.

Największą wilgotność wykazuje biel, który pełni funkcje przewodzenia wody, a najmniejszą twardziel i warstwy przyrdzeniowe. Różnice te mogą być znaczne, szczególnie dotyczy to gatunków iglastych, w których wilgotność bielu jest nawet 3-krotnie wyższa od twardzieli. W przypadku gatunków liściastych różnice te są znacznie mniejsze i wynoszą niekiedy tylko 10-20%.

Na długości strzały największą wilgotność wykazuje część odziomkowa i wierzchołkowa zawierająca wyłącznie drewno bielaste. Często w odziomkowych częściach pnia starych jodeł i świerków w strefie przyrdzeniowej spotyka się warstwy drewna o bardzo dużej wilgotności dochodzącej do 250%, określanej mianem mokrej twardzieli. Drewno świeżo ścięte w miarę upływu czasu zmniejsza swoją wilgotność i dochodzi do stanu powietrznosuchego, który w naszych warunkach klimatycznych w zależności od pory roku oraz wilgotności względnej powietrza wynosi około 15-20%. Stan taki drewno okrągłe w korze może osiągnąć dopiero po upływie około 1 roku, przy czym okorowanie może znacznie przyspieszyć ten proces.


Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

w/wilgotnosc-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/18 11:23 (edycja zewnętrzna)