Właściwości buforowe gleb

Zdolność gleb do przeciwstawiania się zmianie odczynu nosi nazwę właściwości buforowych lub zdolności regulujących gleb.

Jony wodorowe występujące w glebach oddziałują jako bufor w stosunku do zmiany odczynu.

Właściwości buforowe gleb uwarunkowane są wielkością ich pojemności sorpcyjnej. Im większą pojemność sorpcyjną wykazują koloidy glebowe, tym większą zdolnością buforową odznacza się gleba. Z koloidów glebowych najsilniejsze działanie buforujące wykazuje próchnica.

Właściwości buforowe gleb mają duże znaczenie, gdyż od nich zależą na przykład efekty wapnowania. Jeżeli gleba będzie odznaczała się słabą zdolnością buforowania, np. gleba piaszczysta, to nawet niewielka dawka nawozu wapniowego może wywołać znaczną zmianę jej odczynu. Gleby o dużej zawartości koloidów, szczególnie organicznych, będą wymagały więcej nawozu wapniowego do zmiany odczynu o tę samą wartość co gleby piaszczyste.

w/wlasciwosci-buforowe-gleb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)