Wpływ doboru naturalnego na jakość drzew

Nieco odmiennie trzeba oceniać wpływ doboru naturalnego na jakość drzew i wytwarzanego przez nie drewna. Ta cecha odgrywa podrzędną rolę w doskonaleniu biologicznych właściwości gatunku, nie stanowi bowiem o lepszym czy gorszym przystosowaniu do zmiennych warunków środowiska, o większej czy mniejszej żywotności danego drzewa. Ewentualnie może być powiązana z innymi właściwościami, odgrywającymi większą rolę w ewolucji i decydującymi o zróżnicowaniu świata roślinnego. Doborowi podlega nie drewno, lecz drzewo ze wszystkimi właściwościami stanowiącymi o jego przeżywalności w określonych warunkach. Nie od doboru naturalnego możemy więc oczekiwać samoczynnego polepszania się wszystkich pożądanych cech wzrostowych drzew i jakości produkowanej masy drzewnej.

W tym zakresie konieczna jest ingerencja człowieka, m.in. przez odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Na przykład silna gałęzistość strzały i związana z nią sękatość drewna nie jest czynnikiem hamującym ewolucję danego gatunku, nie osłabia danego osobnika, a nawet przeciwnie — pomaga w zapewnieniu większej przestrzeni życiowej i lepszego stanowiska biosocjalnego. Natomiast w produkcji leśnej taki osobnik jest niepożądany, gdyż zajmuje zbyt wiele miejsca w stosunku do produkowanej masy drzewnej, a przy tym masa ta jest małowartościowa. Takie drzewa uważa się w hodowli lasu za wadliwe. W cięciach pielęgnacyjnych zapobiega się powstawaniu podobnej formy, a jeżeli już się znajduje w drzewostanie, to się ją poprawia lub usuwa. Analogiczne sytuacje zachodzą przy występowaniu innych wad, nie eliminowanych w trakcie doboru naturalnego i wskutek tego skłaniających do zastosowania doboru sztucznego, czyli selekcji, do której m.in. należy usuwanie z drzewostanu wszelkich niepożądanych składników. W ten sposób dobór naturalny zostaje uzupełniony doborem sztucznym, pomagającym w osiąganiu zamierzonych celów produkcyjnych.


Źródło: Bernadzki E., Ilmurzyński E., Szymański St. „Trzebieże” Warszawa 1999

w/wplyw-doboru-naturalnego-na-jakosc-drzew.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)