Wykorzystanie nasion z plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych

Szyszki z plantacji należy łuszczyć tak, jak szyszki z wyłączonych drzewostanów nasiennych. Ewidencjonowanie, składowanie, łuszczenie i przechowywanie w wyłuszczarni nasion z plantacji musi być tak prowadzone, aby wykluczyć domieszanie się innych nasion. Nasiona z plantacji ocenia IBL.

Nasiona z plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych wykorzystuje się do zakładania rejestrowanych upraw pochodnych. Szczepy i drzewka wyróżniające się szybkim przyrostem i dobrym pokrojem powinny być jedynym źródłem pozyskania nasion do zakładania plantacyjnych upraw gatunków szybko rosnących, których celem jest dostarczenie w krótkim czasie dużych ilości drewna dobrej jakości.

w/wykorzystanie-nasion-z-plantacji-nasiennych-i-plantacyjnych-upraw-nasiennych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)