Wariant uwilgotnienia typu siedliskowego lasu

Wariant uwilgotnienia – jednostka niższego rzędu, wyróżniana w ramach typu siedliskowego lasu w celu uściślenia stosunków wilgotnościowych siedliska, kształtujących i różnicujących warunki ekologiczne życia lasu.

Warianty uwilgotnienia wyróżniane są w zależności od rodzaju wody glebowej (gruntowa, opadowa, stokowa, zalewowa) oraz głębokości jej występowania w glebie w okresie wiosennym i długości okresu stagnowania w ciągu roku.

w/wariant-uwilgotnienia-typu-siedliskowego-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/26 20:34 (edycja zewnętrzna)