Wyłuszczanie cieplne nasion polega na wykorzystaniu specyficznych właściwości łusek szyszki. Są one zbudowane z komórek o różnej grubości ścianek, uporządkowanych w ten sposób, że najcieńsze ścianki mają komórki znajdujące się od strony wewnętrznej łuski, a najgrubsze - od strony zewnętrznej. W wyniku takiej budowy, przy odparowaniu z łuski wilgoci, następuje jej odchylenie na zewnątrz i uwolnienie nasiona.

W trakcie tego procesu istnieje duże niebezpieczeństwo uszkodzenia nasion, polegające przede wszystkim na zmniejszeniu zdolności i energii kiełkowania. Czynnikami decydującymi w trakcie procesu wyłuszczania o jakości nasion są: wilgotność i temperatura otaczającego nasiona powietrza oraz czas przebywania nasion w granicznych warunkach.

Stosowany proces technologiczny umożliwia pozyskanie nasion o wysokiej zdolności i energii kiełkowania dzięki przestrzeganiu określonego reżimu cieplno-wilgotnościowego. Reżim ten wymaga, aby zawartość pary wodnej w 1 m³ powietrza w komorze wyłuszczarskiej nie przekraczała 40 gramów bez względu na wysokość temperatury. Stan wilgotności i temperatury powietrza kontroluje się przy użyciu psychrometrów i tablic psychrometrycznych.

w/wyluszczanie-cieplne-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)