Wartość użytkowa nasion

Pojęcie to odnosi się do procentowego udziału masy nasion czystych, a przy tym żywotnych lub zdolnych do kiełkowania czy wzejścia (w zależności od typu przeprowadzonej próby) w 1 kg partii wyjściowej.

Oznaczając: czystość (w %) jako C, żywotność (w %) jako Ż, obliczamy wartość użytkową Wu (w %) ze wzoru:

Wu = C x Ż/100

Żywotność określa się przez próbę krojenia lub barwienia (biochemiczną). Wielkości uzyskane w próbie barwienia można zastąpić wielkościami uzyskanymi w próbach kiełkowania lub wschodzenia, odzwierciedlających lepiej rzeczywistą kondycję nasion.

Dla partii nasion buka o zdolności kiełkowania 85,0% w 3°C i czystości 95,0% uzyskamy wartość użytkową jak następuje:

Wu = 95,0 x 85,0/100 = 80,8%.

Oznacza to, że w każdym kilogramie partii wyjściowej znajduje się wagowo 80,8%, czyli 808 g nasion zdolnych do kiełkowania w 3°C.

w/wartosc-uzytkowa-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/26 20:46 (edycja zewnętrzna)