Wartość systematyczna grupy gatunków roślin

W celu porównania udziału, jaki ma dana grupa gatunków (np. gatunki charakterystyczne zespołu, gatunki bagienne) w rozmaitych zespołach, TUXEN i ELLENBERG ustalili tzw. wartość systematyczną grupy gatunków, która jest oznaczana literą D i obliczana według następującego wzoru:

D (%) = G x S/100

gdzie;

G — udział zbiorowy danej grupy,

S — przeciętna stałość grupy.

Wartość dla S i G oblicza się według następujących wzorów:

S (%) = g/z x n x 100;

G (%) = g/t x 100

gdzie:

g — suma wystąpień w tabeli gatunków danej grupy, którą można obliczyć dodając do siebie liczniki stopni stałości poszczególnych gatunków wyrażonych w formie ułamka (każdy licznik = liczba zdjęć, w których dany gatunek występuje),

z — liczba gatunków danej grupy,

n — ogólna liczba zdjęć w tabeli zespołu,

t — suma wystąpień wszystkich w ogóle gatunków w tabeli (można ją obliczyć sumując liczby gatunków występujących w poszczególnych zdjęciach),

w/wartosc-systematyczna-grupy-gatunkow-roslin.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/26 20:44 (edycja zewnętrzna)