Wykorzystywanie doboru naturalnego

Jak wiadomo, dobór naturalny trwa od zaczątków życia organicznego na ziemi. Dzięki niemu i ciągłej zmianie warunków świat ten nie tkwi w bezruchu, stale się rozwija i doskonali. Te same siły, które działają w naturalnych zespołach leśnych, są przyczyną przemian zachodzących w zbiorowiskach sztucznych. Nie wszystkie z tych przemian idą po myśli gospodarującego człowieka. Do przeprowadzającego trzebież należy ocena, czy dobór naturalny, a zwłaszcza idący z nim w parze proces naturalnego wydzielania się drzew, w swym przebiegu i skutkach odpowiada celom trzebieży, czy też, i jak dalece, osiąganie tych celów utrudnia lub uniemożliwia.


Źródło: Bernadzki E., Ilmurzyński E., Szymański St. „Trzebieże” Warszawa 1999

w/wykorzystywanie-doboru-naturalnego.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)