Wysiew nasion na podłożach

Podłoża uformowane w grzędy lub wypełniające skrzynki obsiewa się z reguły siewem pełnym, który zapewnia maksymalne wykorzystanie powierzchni. Siew rzędowy stosowany jest tylko wówczas, gdy zachodzi konieczność oddzielnego wysiewu niewielkich partii nasion, np. pozyskanych z drzew matecznych w celu założenia plantacyjnej uprawy nasiennej.

Wysiew nasion na odkrytej powierzchni, niezależnie od jakości podłoża, powinien się odbywać w terminach stosowanych w zwykłych szkółkach, w zależności od wymagań biologicznych poszczególnych gatunków drzew i aktualnego układu warunków atmosferycznych.

Pod osłonami wysiew wiosenny może być znacznie przyspieszony i wykonywany wówczas, gdy temperatura na to pozwala. Spore wahania temperatury w dzień i w nocy, które występują przy wczesnym wysiewie, szczególnie pod osłonami czasowymi, wpływają u szeregu gatunków korzystnie na kiełkowanie nasion. Za wysokie temperatury przy późniejszym wysiewie są natomiast przyczyną słabego i nierównomiernego kiełkowania nasion, głównie stratyfikowanych.

Na podłożach organicznych, o dobrych właściwościach fizycznych i chemicznych, można uzyskać znacznie większą wydajność wschodów niż w glebach mineralnych w szkółce, zwłaszcza gdy zastosuje się osłonę foliową lub szklaną, uniezależniającą w dużym stopniu uprawę szkółkarską od zmiennych czynników atmosferycznych.

Normę wysiewu nasion należy dostosować do właściwego w danej metodzie produkcji zagęszczenia siewek, jakości nasion i przewidywanej ze względu na warunki wydajności wschodów. Można ją obliczyć posługując się wzorem:

N = 10Lt / ckw

gdzie:

N — masa nasion w g/m² powierzchni lub g/m rządka siewnego,

L — pożądana liczba siewek w szt./m² lub szt./m,

t — masa 1000 szt. nasion w g,

c — czystość nasion w %,

k — zdolność kiełkowania lub zdrowotność w %,

w — współczynnik wydajności wschodów wyrażony ułamkiem dziesiętnym.

Należy pamiętać, że siewki rosnące w nadmiernym zagęszczeniu są bardziej podatne na choroby grzybowe i mają zbyt wybujałą, w stosunku do korzeni, część nadziemną. Nasiona powinny być przed siewem zaprawione preparatami grzybobójczymi. Nasiona wysiewa się zwykle ręcznie lub za pomocą prostych urządzeń. Przy większych zadaniach produkcyjnych można posłużyć się na grzędach siewnikami stosowanymi w szkółkach do siewu pełnego.

Do ewentualnego ręcznego lub mechanicznego przykrywania nasion powinien być używany tylko materiał luźny, nie zlepiający się i wolny od nasion chwastów, zarodników grzybów oraz szkodników owadzich. Najlepiej nadaje się do tego celu piasek o średnicy ziarn 0,2—2 mm, pozbawiony części spławialnych. Można również stosować przesiany torf i próchnicę ze zwartych drzewostanów lub perlit. Grubość warstwy przykrycia powinna być dostosowana do właściwości nasion oraz warunków wilgotnościowych w podłożu i w powietrzu. W korzystnych i stałych warunkach pod osłonami, drobne nasiona mogą być wysiewane bez przykrycia.

Orientacyjna wydajność wschodów (w) i liczba siewek na powierzchni 1 m² (L) ważniejszych gatunków drzew leśnych przy uprawie na podłożach na odkrytej powierzchni i pod osłoną z folii lub szkła (zestawiono według danych Tyszkiewicza 1963, Guni 1980 i Gorzelaka 1986 i 1991)

Gatunek Powierzchnia odkryta Pod osłoną
w L
szt./m²
w L
szt./m²
Świerk pospolity i inne świerki 0,5 1250 0,7—0,8 1000
Sosna zwyczajna 0,6 1000 0,7—0.8 800
Jodła olbrzymia 0,4 900 0,5 700
Jedlica Douglasa (zielona) 0.6 750 0,7 600
Sosna czarna 0,7 650 0.8 500
Jodła pospolita 0,5 650 0.6 500
Modrzew europejski 0,5 300 0,5 250
Jesion wyniosły 0,6 500 0,7 400
Olsza czarna i szara 0,3 450 0,4 350
Brzoza brodawkowata i omszona 0,1 300 0,1 250
Buk zwyczajny 0,6 250 0,6 200
Dąb szypułkowy, bezszypułkowy i czerwony 0.7 250 0.7 200
Lipa drobnolistna 0,5 250 0,5 200
Klon zwyczajny i jawor 0.5 200 0,5 150
Wiąz górski 0.5 200 0,6 150
w/wysiew-nasion-na-podlozach.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)