Wpływ doboru naturalnego na wzrost drzew

Szybkość wzrostu odgrywa ważną rolę w doborze naturalnym. Drzewa osiągające duże wymiary, zwłaszcza wysokości, mają większą szansę przeżycia niż pozostające w zasięgu ich oddziaływania (ocienienie, tzw. konkurencja korzeniowa) osobniki wolniej rosnące, szczególnie jeżeli te należą do gatunków światłożądnych. Ale i drzewa gatunków cienioznośnych zajmujące wyższe stanowisko biosocjalne, niełatwo z niego ustępują, a dysponując większą przestrzenią życiową mogą skutecznie przeciwstawiać się różnym niebezpieczeństwom.

Tak więc dobór naturalny na ogół sprzyja ukształtowaniu się i utrwaleniu właściwości szybkiego wzrostu. Cecha ta jest też z pożytkiem wykorzystywana w trzebieży, gdyż sprzyja uzyskiwaniu określonych efektów produkcyjnych w krótszym czasie. Toteż i w tym wypadku — analogicznie jak w wpływie doboru naturalnego na wzmożenie odporności drzew — zwiększenie przeżywalności drzew oraz działanie doboru naturalnego jest dla hodowli lasu bardzo korzystne. W jednym i drugim wypadku dobór naturalny dostarcza materiału hodowlanego o wartościach pożądanych w gospodarstwie leśnym.


Źródło: Bernadzki E., Ilmurzyński E., Szymański St. „Trzebieże” Warszawa 1999

w/wplyw-doboru-naturalnego-na-wzrost-drzew.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)