Wady kształtu drewna

Wady kształtu to:

  • krzywizna jest to odchylenie osi podłużnej drewna okrągłego od linii prostej. Krzywizna jest podstawową wadą obniżającą wydajność materiałową w procesie przerobu drewna jak również w decydującym stopniu utrudniającą sam przerób. Ze względu na rodzaj występowania wyróżnia się krzywiznę jednostronną o jednej strzałce wygięcia oraz wielostronną o dwu lub więcej strzałkach leżących w jednej lub kilku płaszczyznach. Pomiar: mierzy się w strzałkę wygięcia w miejscu występowania największej krzywizny i odnosi się do długości odcinka (wyrzynka) łączącego skrajne punkty krzywizny;
  • zbieżystość jest to zmniejszenie się średnicy strzały drewna okrągłego wzdłuż jego długości. Pomiar: mierzy się różnicę średnic drewna okrągłego w obu końcach lub przekrojach i odnosi do długości;
  • spłaszczenie - nieprawidłowy kształt przekroju poprzecznego drewna okrągłego zbliżony do eliptycznego (o wyraźnej różnicy między największą i najmniejszą średnicą). Wielkość spłaszczenia określa się jako różnicę pomiędzy największą i najmniejszą średnicą wyrażoną w centymetrach lub jako ułamek lub procent średnicy większej;
  • zgrubienie odziomkowe jest to znaczny wzrost średnicy w części odziomkowej drewna okrągłego, często spowodowany obecnością zgnilizny korzeniowej (świerk, jodła). Pomiar: mierzy się różnicę średnic w dolnym końcu i w miejscu gdzie kończy się zgrubienie i wyraża w cm/m;
  • napływy korzeniowe są to podłużne wypukłości występujące w odziomkowej części dłużyc zanikające w pewnej odległości od szyi korzeniowej. Stwierdza się obecność wady. Często napływy w celu ułatwienia zrywki lub obróbki drewna wyrównuje się w procesie cylindrowania;
  • rak jest to miejscowe, chorobliwe zgrubienie i zniekształcenie strzały w postaci narośli i ubytków spowodowane przez grzyby pasożytnicze;
  • obrzęk - zniekształcenie pnia w postaci narośli i zgrubień wokół grupy pędów przybyszowych, pączków śpiących lub gałązek. Najczęściej występuje w gatunkach liściastych (brzoza, jesion, topola) i ze względu na zawiły kierunek i splot włókien może być wykorzystywany przy produkcji atrakcyjnych oklein.

Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

w/wady-ksztaltu.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/26 20:29 (edycja zewnętrzna)