Wilgotność nasion podczas przechowywania

Wilgotność nasion kategorii „orthodox”, a więc znoszących podsuszanie, nie powinna być nigdy wyższa od 10% w stosunku do świeżej ich masy. Nasiona większości gatunków drzew liściastych znoszą dobrze przechowywanie przy wilgotności 8-9%. W danej temperaturze wilgotność nasion stabilizuje się po jakimś czasie na poziomie określanym jako wilgotność równoważna, kształtująca się w zależności od wilgotności atmosfery otaczającej nasiona w pojemniku. Wilgotność równoważna jest tym bardziej stabilna, im niższa jest wilgotność nasion i temperatura ich otoczenia, przy zapewnionej szczelności pojemnika. Wystarczy sobie uzmysłowić fakt, że w miarę spadku temperatury maleje ilość pary wodnej potrzebnej do nasycenia powietrza. Może się zdarzyć, że wokół nasion uformuje się atmosfera o wilgotności względnie wysokiej, jeśli źródłem wilgoci są nasiona zbyt wilgotne.

Wilgotność powietrza zamkniętego wewnątrz pojemnika może podlegać podobnym zmianom, jak wilgotność samych nasion. Chodzi o to, by nie pozostawiać zbyt wiele newypełnionej przestrzeni ponad nasionami typu „orthodox”. Opłaca się więc kontrolować wilgotność powietrza w pojemniku. W tym celu w doświadczeniach nad przechowywaniem nasion korzysta się z roztworu różnych soli lub z kwasu siarkowego o określonym stężeniu, co stabilizuje wilgotność względną powietrza: pozwala ustalić dokładnie jej poziom. Niekiedy też miesza się nasiona ze środkami osuszającymi lub umieszcza w pojemniku z nasionami naczyńko z substancją higroskopijną, pochłaniającą wilgoć z powietrza.

w/wilgotnosc-nasion-podczas-przechowywania.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/18 11:24 (edycja zewnętrzna)