Wyłuszczanie nasion drzew iglastych

Nasiona drzew iglastych przed użyciem do wysiewu muszą być wydobyte z szyszek, odskrzydlone i oczyszczone.

Przy wykonywaniu poszczególnych zabiegów istotne znaczenie mają urządzenia mechaniczne:

Odpowiednie obiekty lub urządzenia, w których lub za pomocą których są wykonywane wymienione zabiegi nazywa się następująco: wyłuszczarnie (obiekty), wyłuszczarki (urządzenia), oczyszczalnie i sortowniki. Coraz częściej stosowane są też urządzenia złożone, umożliwiające wykonanie dwóch lub więcej zabiegów, na przykład czyszczenia i sortowania.

Nasiona drzew iglastych (sosny, świerka, modrzewia, jodły) znajdują się w szyszkach, pokryte łuskami. Tylko szyszki jodły, umieszczone w odpowiednich warunkach, same się rozsypują uwalniając nasiona. Szyszki pozostałych gatunków muszą być poddane sztucznym zabiegom, które tworzą proces zwany wyłuszczaniem lub łuszczeniem szyszek.

W przyrodzie nasiona wypadają z szyszek wskutek działania czynników atmosferycznych: ciepło promieni słonecznych, mróz i wiatr wysusza szyszki, powodując otwieranie się i wypadanie nasion. Nasiona modrzewia uwalniane są stopniowo wskutek wielokrotnego przesychania i nawilgotnienia szyszek, powodującego ruchy zamykania się i rozchylania łusek.

Nasiona z szyszek sosny i świerka wyłuszcza się sposobem cieplnym, a z szyszek modrzewia - sposobem mechanicznym lub cieplno-mechanicznym.

w/wyluszczanie-nasion-drzew-iglastych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)