Wiek drzewostanu

Pod względem wieku wyróżnia się:

Drzewostany równowiekowe

Drzewostany równowiekowe - złożone z drzew, których różnica wieku gatunków lub osobników tego samego gatunku tworzących drzewostan nie przekracza 10 lat w okresie młodocianym (uprawa, młodnik), a w starszych drzewostanach 20 lat czyli tzw. klasy wieku; spotykane głównie tam, gdzie gospodaruje się zrębami zupełnymi i stosuje się odnowienie sztuczne.

Drzewostany różnowiekowe

Drzewostany różnowiekowe - złożone z drzew, których różnica wieku przekracza 20 lat; różnowiekowe drzewostany tworzą się z drzew różnego wieku, rosnących razem, pojedynczo lub grupowo, zmieszanych na niewielkiej powierzchni i tworzących biologiczną całość.

w/wiek-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/12 18:25 (edycja zewnętrzna)