Las mieszany wyżynny świeży - LMwyżśw

Siedliska zajmujące średnio zasobne skały niewęglanowe. Występują w górnych i środkowych częściach wzniesień, ale także spotykane są na niewielkich płaskich wierzchowinach. Gleby dość płytkie, szkieletowe. Drzewostan z udziałem buka, jodły, świerka osiąga bonitację ok. III.

Las mieszany wyżynny świeży LMwyżśw
Położenie Górne i środkowe partie wzniesień terenowych
Rodzaj gleby Skały nie zawierające węglanów lub niewielkie ilości CaCO3 w głębokich warstwach glebowych Skały węglanowe
- piaski i gliny zwałowe z seriami stref przekształceń peryglacjalnych na piaskowcach, łupkach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym (triasowych, jurajskich, kredowych, kambryjskich), z serią glebopokryw stokowych
- zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców ze spoiwem krzemianowym lub ilastym
- less na piaskowcach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym
- zwietrzelina wapieni i opok, głównie jurajskich
- piaskowce ze spoiwem węglanowym, kalcytowym , dolomitowym
Typ, podtyp próchnicy moder świeży
Typ i podtyp gleby BRk – brunatna kwaśna
BRb – brunatna bielicowa
Pb – płowa bielicowa
RDbr – rdzawa brunatna
RDw – rdzawa właściwa
Odmiany stokowe opadowoglejowe gleb występujących w wariancie 1 Rw – rędzina właściwa
PRw – pararędzina właściwa
Wariant uwilgotnienia LMwyżśw1 LMwyżśw2 LMwyżśw1


Gatunki runa różnicujące LMwyż od LMśw:

 • starzec Fuchsa - Senecio Fuchsii;
 • przenęt purpurowy - Prenanthes purpurea;
 • kosmatka gajowa - Luzula luzuloides (L. nemorosa);
 • jeżyna gruczotowata - Rubus hirtus.

Gatunki runa różnicujące LMwyż od BMwyż - takie jak w przypadku LMśw od BMśw.

Typy lasu

 • JODŁOWY, SOSNOWO-JODŁOWY, DĘBOWO-JODŁOWY - Jd I-II bon.(w krainie V bon. II-II5); Dom.- Dbs II-III bon., So I-II bon., Bk II-III bon., Md, Św.
 • BRZOZOWO-DĘBOWY (kraina V) - Dbb II-II.5 bon., Brz; Dom.- Św, Bk, So, Dbs.
 • BUKOWY (kraina V) - Bk III bon.; Dom.- pjd. Lp, So, Gb; II p. - pjd. Dbb, Św.
 • SOSNOWO-GRABOWO-DĘBOWY (krainy V i VI) - Dbb, Dbs II-III bon., So I-II bon.; Dom.- Lp, Brz, Os, Bk (w krainie VI także Jd, Md); II p. - Gb, Klp.
 • (SOSNOWO)-JODŁOWO-BUKOWY (kraina VI i VIII) - Bk II-III bon., Jd I-II bon., So I-II bon.; Dom.- Św, Dbs, Dbb, Md, Brzb, Gb, Jw, Lp.
 • JODŁOWY, BUKOWO-JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon., Bk II-III bon.; Dom.- Dbs, So, Md, Św, Jw, Lp.
 • DĘBOWO-JODŁOWY, DĘBOWO–BUKOWO-JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon., Bk II-III bon., Dbs II-III bon.; Dom.- So, Md, Św.
 • SOSNOWO-DĘBOWY, SOSNOWO-BUKOWO-DĘBOWY (kraina VIII) - Dbb, Dbs II-III bon., Bk II-III bon., So I-II bon.; Dom.- Św, Md, Jd, Brzb, Gb, Jw, Lp, Wz.
l/las-mieszany-wyzynny-swiezy-lmwyzsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)