Runo leśne

Runem leśnym nazywamy najniższe warstwy roślinności zielnej i mszystej pokrywającej dno lasu. Składa się ono z porostów, mchów, ziół, traw, bylin, pnączy i krzewinek. Roślinność dna lasu nie jest przez człowieka celowo zmieniana. Ulega ona czasami zmianom jedynie wskutek klęsk pożarów. Dlatego posługujemy się często runem jako wskaźnikiem jakości gleby.

Skład gatunkowy runa może nam mówić o takich właściwościach gleb, jak zasobność w składniki pokarmowe, wilgotność, odczyn itp.

Gatunki roślin runa mogą w różny sposób wpływać na powstawanie i utrzymywanie się nalotów drzew. Tworząc darń, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla kiełkujących nasion drzew konkurując o światło, wodę, pokarm. Niektóre z roślin runa mogą również wpływać korzystnie przez utrzymywanie gleby leśnej w sprawności i właściwej strukturze, co ułatwia odnowienie zarówno naturalne, jak i sztuczne.

r/runo-lesne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)