Typ lasu

Typ lasu – jednostka wyróżniana w ramach typu siedliskowego lasu, obejmująca płaty lasu o podobnych warunkach siedliskowych z właściwym dla nich względnie trwałym składem i strukturą drzewostanu oraz innych warstw roślinności. Wskazuje on ogólny cel hodowlany, wynikający z roli lasotwórczej gatunków drzew na danym siedlisku.

Przykładowy typ lasu w obrębie boru mieszanego świeżego może być następujący: bór mieszany świeży dębowososnowy, bór mieszany świeży świerkowo-sosnowy itp.; zaś w obrębie lasu świeżego: las świeży dębowo-bukowy, las świeży bukowy itp. W przypadku gdy typ lasu został wyróżniony także na podstawie innego kryterium ekologicznego, w jego nazwie należy uwzględnić to kryterium, np. kserotermiczny zboczowy las mieszany świeży sosnowodębowy, wierzchowinowy las mieszany świeży bukowo-jodłowy.

Wyróżnienie typu lasu w danym siedliskowym typie lasu wymaga określenia właściwej dla danych warunków siedliskowych fitocenozy. Zadanie to ułatwia określenie jednostek potencjalnej roślinności naturalnej, zazwyczaj w randze zespołów lub podzespołów. Ponadto należy pamiętać, że zespoły roślinne wyrażają także zróżnicowanie warunków ekologicznych i są pomocne zarówno przy oznaczaniu typu siedliskowego lasu jak też pozwalają pełniej określić zakres jego zróżnicowania wewnątrz typu.

Typ lasu należy traktować jako podstawę do określenia gospodarczych typów drzewostanu.

t/typ-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 18:58 (edycja zewnętrzna)