Bór mieszany wyżynny - BMwyż.

Zajmuje bielicowe właściwe, gleby brunatne kwaśne lub wyługowane, z butwiną typową, niekiedy próchnicą butwinową. Gleby wytworzone są w krainie V z piasków, gnejsów granitowych i szarogłazów łupkowych, w krainie VI - z piaskowców triasowych i dewońskich, w krainie VIII - z piaskowca ciężkiego. Są to piaski gliniaste szkieletowe lub przeważnie lekkie, silnie albo słabo spiaszczone z rumoszem skalnym lub masywną skałą w podłożu. Siedlisko to występuje częściej w przyszczytowych, południowych partiach silnie nagrzewających się stoków.

Runo, podobnie jak w przypadku boru mieszanego świeżego, ma charakter mszystokrzewinkowy, z dominacją czernicy oraz udziałem niektórych roślin zielnych (siódmaczek, poziomka, konwalijka i wąskolistnych traw (głównie śmiałka pogiętego.

Gatunki runa różnicujące (wspólne) i i BMśw od Bw:

Majanthemum bifolium - konwalijka dwulistna,

Pteridium aquilium - orlica pospolita,

Fragaria vesca - poziomka pospolita,

Rubus saxatilis - malina kamionka,

Veronica officinalis - przetacznik lekarski,

Oxalis acetosella - szczawik zajęczy,

Dryopteris spinulosa - narecznica krótkoostna,

Hieracium murorum - jastrzębiec leśny,

Calamagrostis villosa - trzcinnik owłosiony.

Gatunki częste:

Vaccinium myrtillus - borówka czarna,

Entodon Schreberi - rokiet pospolity,

Hyloxomium splendens - gajnik lśniący,

Trientalis europaea - siódmaczek leśny,

Luzula pilosa - kosmatka owłosiona,

Calamagrostis arudinacea - trzcinnik leśny;

Pirola secunda - gruszyczka jednostronna,

Deschampsia flexuosa - śmiałek pogięty,

Dicranum undulatum - widłoząb falistolistny,

Vaccinium vitis-idea - borówka brusznica,

Pterdium aquilium - orlica pospolita,

Mylampyrum pratense - pszeniec zwyczajny,

Anthoxantum odoratum - tomka wonna,

Polytrchum attenuatum - płonnik strojny,

Convallaria maialis - konwalia majowa.

Drzewostan:

Gatunki główne: sosna l-ll bonitacji (w krainie VI VIII - bonitacji II-III), świerk II-III bonitacji (kraina V), jodła III—V bonitacji (w krainie VIII).

Gatunki domieszkowe: dąb, modrzew, buk, jodła, brzoza (w krainach V i VIII), olsza, osika.

Gatunki podszytowe: leszczyna, jarząb (w krainie VI), kruszyna (w krainie VIII).

b/bor-mieszany-wyzynny-bmwyz.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)