Poziomy diagnostyczne gleb

Dążenie do obiektywizmu w diagnozowaniu gleb stało się przyczyną poszukiwania w profilu takich mierzalnych, ilościowych kryteriów diagnostycznych, które byłyby podstawą zaliczenia gleby do określonej jednostki systematycznej.

Poziomy genetyczne, wyróżniające się ściśle zdefiniowanymi właściwościami ilościowymi, uzyskanymi uzgodnioną metodyką analityczną, to poziomy diagnostyczne. Są one podstawą wydzielenia typu gleby.

Poziomy diagnostyczne gleb do klasyfikacji gleb leśnych opracowano na podstawie klasyfikacji WRB (World Reference Base) i Systematyki gleb Polski (1989).

Najważniejszą funkcję w klasyfikacji gleb leśnych odgrywają podpowierzchniowe poziomy diagnostyczne. Najszersze zastosowanie w diagnozowaniu typów gleb leśnych mają poziomy podpowierzchniowe:

Z poziomów powierzchniowych znaczenie diagnostyczne w naszych warunkach przyrodniczych posiadają:

  • mollic (poziom próchnicy mullowej obecnej w wielu żyznych i bardzo żyznych glebach) ,
  • ochric (zubożona próchnica mullowa obecna w glebach o przeciętnej żyzności, np. płowych, uboższych brunatnych).

Poziomy diagnostyczne gleb antropogenicznych zdefiniowane w Klasyfikacji gleb leśnych Polski w kartowaniu glebowym naszych lasów mają znaczenie lokalne.

Poziomy, w których cechy diagnostyczne są wykształcone tylko częściowo, w nazwie są poprzedzane przedrostkiem (proto), np. (proto)albic, (proto)spodic.

p/poziomy-diagnostyczne-gleb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)