Czarnoziemy

Klasyfikacja gleb leśnych w naszym kraju definiuje uboższe jednostki tego typu - czarnoziemy wyługowane.

Są to gleby, w których morfologii dominuje poziom próchniczny A o barwie ciemnoszarej i miąższości ponad 30 cm, a często znacznie więcej. Pod poziomem próchnicznym występuje less, najczęściej o barwie żółtej.

Są to najżyźniejsze gleby w naszej strefie klimatycznej, a ponieważ zajmowały tereny na ogół wyżynne, czyli łatwe do uprawy, stąd prawie w całości przez stulecia zostały zajęte pod użytkowanie rolnicze.

Pod lasami zachowały się tylko wyjątkowo. Właściwości geochemiczne czarnoziemów są bardzo korzystne dla roślin, co pozwala zaliczyć je do odmian eutroficznych i hipertroficznych.

W klasyfikacji siedliskowej takie gleby to wyjątkowo żyzne asy.

Potencjalne zbiorowisko roślinne to najżyźniejsze formy wyżynnego grądu subkontynentalnego (Tilio - carpinetum typicum). Wyróżniono następujące podtypy czarnoziemów wyrugowanych: właściwe, brunatne, opadowo-glejowe oraz gleby szare.

c/czarnoziemy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)