Pielęgnowanie upraw i nalotów

Sadzonki i siewki na tym etapie rozwojowym należą jeszcze do warstwy runa (zielnej) lub w najlepszym razie do warstwy krzewów i toczą zaciętą walkę o byt. Bez pomocy z zewnątrz ich utrzymanie przy życiu jest w dużym stopniu dziełem przypadku. Młodnik złożony z drzewek dobrej jakości, o pożądanym składzie gatunkowym i strukturze, możemy otrzymać więc jedynie dzięki właściwemu pielęgnowaniu odnowień.

Pielęgnowanie nalotów i upraw określa się jako pielęgnowanie odnowień. Pierwszy okres pielęgnowania samosiewów mieści się w ramach okresu odnowienia, jeżeli nowe pokolenie pozostaje w ścisłym związku z wykonywanymi cięciami, noszącymi nazwę odnowieniowych. Tempo i rozmiar cięć reguluje szybkość wzrostu samosiewów przez dozowanie światła. Jednocześnie osłona starszego drzewostanu chroni młode pokolenie od niepomyślnych wpływów atmosferycznych, tłumi rozwój chwastów i sprzyja utrzymaniu gleby w sprawności. Stąd pielęgnowanie samosiewów pozostających pod okapem drzewostanu w zasadzie ogranicza się do wykonywania cięć odnowieniowych. To samo ograniczenie do pewnego stopnia zachodzi również i w podokapowych odnowieniach sztucznych. Samosiewy i uprawy pozbawione osłony wymagają zastosowania większego zasobu środków pielęgnacyjnych, skierowanych między innymi ku utrzymaniu gleby w odpowiednim stanie.

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują:

p/pielegnowanie-upraw-i-nalotow.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)