Młodnik

Młodnik to okres od nastąpienia zwarcia drzew w uprawie, faza ta trwa do czasu, w którym wyraźnie zaznacza się obumieranie dolnych gałęzi, czyli nasila się proces naturalnego oczyszczania się pni z gałęzi.

Zjawisko to wcześniej występuje u gatunków światłożądnych, później cieniolubnych. Stosując uproszczenie, można powiedzieć, że faza młodnika do wieku 20-25 lat. Cechą charakterystyczną w tej fazie jest wzmożony wzrost i różnicowanie się wysokościowe drzew. Jest to spowodowane ocienieniem bocznym, które wynika ze zwarcia się koron drzew oraz dużą energią wzrostową młodych drzew. W wyścigu za światłem górnym cała energia życiowa drzew koncentruje się w kierunku wzmożonego wzrostu na wysokość.

m/mlodnik.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)