Oczyszczanie pnia

Oczyszczanie pnia polega na stopniowym obumieraniu i odpadaniu dolnych, starszych gałęzi, które w miarę przybywania nowych w górnej części korony, są coraz silniej zacieniane.

Rozrastanie się, a w następstwie stopniowe zwieranie się koron drzew w drzewostanie, prowadzi czasem do coraz silniejszego ograniczenia dopływu światła do dolnych części koron. Jeśli ocienienie dolnych gałęzi stanie się tak duże, że liście na ich bocznych pędach nie mogą już asymilować, to gałęzie te stopniowo usychają, a w końcu odpadają, pozostawiając po sobie na pniu ślady w postaci mniej lub bardziej widocznych sęków. Sęki są to więc zarośnięte w pniach drzew nasady lub większe odcinki gałęzi.

Oczyszczanie się pni prowadzi do wyraźnego zróżnicowania się nadziemnej części drzewa na dwie strefy: dolną — pozbawioną gałęzi, i górną — silnie ugałęzioną, stanowiącą strefę korony. Wpływy zwarcia odbijają się nie tylko na kształcie koron, ale także na kształcie pni, które u drzew rosnących w drzewostanie są bardziej pełne niż u drzew rosnących samotnie.

o/oczyszczanie-sie-pnia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)